Informacija u vezi sa zaprimljenom obavijesti o promjenama u glasačkim pravima – ispravak

INGRA, dioničko društvo za inženjering, graditeljstvo i energetiku sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), obavještava da je dana 31. kolovoza 2023. godine zaprimilo obavijest gospodina Franje Hercega iz Iloka, V. Kraljevića 31, OIB: 75308711915 (u daljnjem tekstu: Franjo Herceg) kojim se ispravlja omaška u pisanju u obavijesti o padu ispod praga od 5% (slovima: pet posto) glasačkih prava u Izdavatelju.

Zaprimljenu obavijest – ispravak Franje Hercega Izdavatelj dostavlja u nastavku.

 

INGRA d.d.

Uprava Društva

Franjo Herceg – Obavijest o padu ispod praga 5% glasačkih prava