LANIŠTE d.o.o. – Povećanje temeljnog kapitala Društva

LANIŠTE d.o.o. za graditeljstvo i usluge sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 37553848651 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj) ovim putem, pozivom i u smislu odredaba članka 17. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. godine o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ, objavljuje da je dana 7. listopada 2022. godine doneseno rješenje o povećanju temeljnog kapitala Izdavatelja iz vlastitih sredstava, upis kojeg je proveden dana 10. listopada 2022. godine, a što je sve na internet stranicama nadležnog sudskog registra objavljeno dana 11. listopada 2022. godine.

Navedenom transakcijom su ostale rezerve u iznosu od 11.676.777 kuna i kapitalne rezerve u iznosu od 101.687.023 kuna pretvorene u temeljni kapital. Temeljni kapital Izdavatelja nakon ove transakcije iznosi 113.389.800 kuna.

Proces financijskog restrukturiranja Grupe se nastavlja.

LANIŠTE d.o.o.