Obavijest o ispunjenju obveze iz predstečajne nagodbe

INGRA, dioničko društvo za inženjering, graditeljstvo i energetiku sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), ovim putem pozivom i u smislu članka 17. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ, objavljuje da je 20. rujna 2022. godine ispunjena obveza iz postupka predstečajne nagodbe knjigovodstvenog iznosa od 62,2 milijuna kuna. Ovime je refinancirana jedina preostala kratkoročna financijska obveza te je istovremeno povećana dugoročna financijska obveza prema banci koja je financirala izgradnju Arene Zagreb i cjelokupno financijsko restrukturiranje INGRA Grupe.

Navedenom transakcijom okončani su i višegodišnji ovršni i parnični postupci koje je pokrenuo vjerovnik predstečajne nagodbe.

Ukupan učinak transakcije na račun dobiti i gubitka iznosi približno 43 milijuna kuna, što je rezultat smanjenja financijskih obveza te ukidanja rezerviranja za sudske sporove.

Proces financijskog restrukturiranja se nastavlja.

INGRA d.d.