Obavijest o presudi Visokog trgovačkog suda povodom tužiteljeve žalbe

INGRA, dioničko društvo za inženjering, graditeljstvo i energetiku sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Društvo), objavljuje da je u postupku koji se vodio radi utvrđenja ništetnosti odluka Glavne skupštine protiv Društva, Visoki trgovački sud Republike Hrvatske donio presudu pod posl. brojem Pž-182/2024-2 povodom žalbe tužitelja protiv presude Trgovačkog suda u Zagrebu od 7. studenoga 2023. godine pod posl. brojem P-1653/2022.

Presudom se tužiteljeva žalba odbija kao neosnovana i potvrđuje presuda Trgovačkog suda u Zagrebu od 7. studenoga 2023. godine, a kojom je tužiteljev zahtjev za utvrđivanjem ništetnosti odluka Glavne skupštine bio odbijen u cijelosti te je tužitelj dužan naknaditi Društvu parnične troškove. Također, odbija se kao neosnovan tuženikov zahtjev za naknadu troška sastava odgovora na žalbu u iznosu od 625,00 EUR.

Društvo je pravomoćno u cijelosti uspjelo u sporu.

INGRA d.d.
Uprava