Obavijest o rješenju Trgovačkog suda u Zagrebu

INGRA, dioničko društvo za inženjering, graditeljstvo i energetiku sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426, ovim putem pozivom i u smislu članka 17. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ, u svrhu informiranja investicijske javnosti objavljuje da je dana 28. kolovoza 2023. godine zaprimilo rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu od dana 28. kolovoza 2023. godine, posl. broj: Stpn-205/2014, kojim se određuje brisanje zabilježbe odobrene predstečajne nagodbe.

 

INGRA d.d. 

Uprava