Obavijest o tužbi radi utvrđenja ništetnosti odluka Glavne skupštine

INGRA, dioničko društvo za inženjering, graditeljstvo i energetiku sa sjedištem u Zagrebu, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Društvo), ovim putem pozivom i u smislu članka 363. stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima (N.N. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22) objavljuje da je dana 21. listopada 2022. godine primilo rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu pod posl. brojem P-1653/22 kojim je obaviješten da je dioničar Zoran Andročec iz Zagreba, Ilica 191 D, OIB: 62452283194, podnio tužbu protiv Društva radi utvrđenja ništetnosti odluka Glavne skupštine Društva održane dana 30. kolovoza 2019. godine.

Sud u gore navedenom postupku u ovom trenutku nije zakazao ročište. Kad sud zakaže ročište, Društvo će to bez odgađanja objaviti.

INGRA d.d.  

Uprava