Na zaravni gornjeg dijela ulice Srebrnjak (između kućnog br. 122 i 126), nalazi se 16 vila okruženih zelenilom, distanciranih od gradskog prometa i gužve koje nude jednu od posljednjih takvih oaza u Zagrebu. Stanovi u vilama namijenjeni su obiteljima koje žele iskoristiti prednosti modernih tehnologija i uživati u potpunom komforu svoga doma.
Izgledom objekta naglašena je funkcionalna podjela u prostoru stanovanja; spavaći dio zatvorenošću i upotrebom obloženih materijala fasade naglašava intimnost prostora, dok se dnevni dio površinom ostakljenih ploha, svijetlom visinom od 275 cm otvara prema terasama i okolišu. Zona stubišta je transparentna.
Pješački i kolni pristup svakom objektu je sa novoprojektirane prometnice, a pješački pristup završava na zajedničkom stubištu kojim su povezane sve eta�e u objektu.
Pročelja su dijelom obložena fasadnom žbukom u boji sa potrebnim termoizolacijskim slojem, dok je dio obložen ventilirajućom fasadom.
Terase su opločene visokokvalitetnim keramičkim pločicama,a pojas uz izlaz iz stana na terasu ima ugrađene grijače za otapanje leda i snijega. Većina stanova ima balkone i loggie, a stanovi u najvišim etažama i djelomično natkrivene terase.

 

Ugrađena oprema

Ugled koji gradimo kroz kvalitetu naših objekata o?ituje se i kroz opremu koju u njih ugra?ujemo.

Ugra?ena je kvalitetna vanjska stolarija od drveta bijele boje i boje wenge koja je s vanjske strane zašti?ena aluminijskom oblogom radi lakšeg odr�avanja. Toplina drva i vijek trajanja aluminija optimalan su spoj elegancije, izdr�ljivosti na atmosferske utjecaje i kvalitete. Ostakljenje je izo-staklom, sa zaštitom od sunca. U svim prostorijama ugra?ene su rolete na elektro pogon sa daljinskim upravljanjem.

 

Unutarnja stolarija je drvena, hrastov furnir sa aluminijskim fugama, visine 220 cm, chrom kvake, nevidljivi panti i magnetna brava. Kod staklenih vrata staklo je satinirano. Boja stolarije je wenge, no kupac mo�e birati i druge boje.
Ulazna vrata u stanove su protuprovalna sa cilindrom Mul-t-lock sa 5 klju?eva i kod karticom koja je programirana da otklju?ava i hodnik i stan. Završna obrada obostrano furnirana, okov od chroma.

Odabrali smo prvoklasne kerami?ke plo?ice, sanitarnu opermu, masa�ne kade i armaturu vode?ih europskih proizvo?a?a.

Na podovima u sobama i predprostorima ugra?en je hrastov parket extra klase, slaganje paralelno s pomakom reške. Dimenzije parketa su 14 x 90 x 450-1200 mm.

Svaki stan ima eta�no plinsko grijanje i pripremu tople vode. Bojleri tipa Vaillant sa spremnikom od 120 litara, aluminijski radijatori Lipovica – Solar te kromirane kupaonske ljestve Bial. Uz staklene stijene smješteni su podni konvektori Licon.U kupaonama je ugra?eno podno grijanje. Na terasama su ugra?eni elektri?ni grija?i za otapanje snijega i leda.

Svaki stan ima zasebni multisplit sistem hla?enja Samsung – Premium, trostruki filter + Silver Nano filter (ionizator) zraka.
Vanjska jedinica je smještena na krovu, a unutarnje jedinice u dnevnom boravku te svim sobama ili predprostorima.

U stanovima je provedena TV instalacija za satelitsku antenu, zemaljsku antenu i priklju?ak za kabelsku TV. Predvi?eno je kabliranje za mogu?nost korištenja Triple Play usluge.

Uti?nice i prekida?i su marke BTICINO, osim izuzetne kvalitete i kompatibilnosti sa eventualnom automatizacijom stana karakterizira ih i visoka elegancija sa mogu?noš?u velikog izbora boja ukrasnih maski.

Izvedena je predinstalacija za umre�eni sustav upravljanja stanom tzv. »pametni dom“. U dogovoru s kupcima renomirani ugovorni partneri mogu izvesti potpunu automatizaciju stana.

Svi stanovi opremljeni su najsuvremenijom video-portafonijom u boji te se pomo?u portafona mogu otvarati ulazna vrata, paliti stubišna rasvjeta, interno komunicirati i sl. Vanjska jedinica portafona je u anti-vandal izvedbi od ?vrstog aluminijskog profila sa zaštitnim staklom preko Sony kamere, dok je unutarnja jedinica bijela sa THT LCD ekranom u boji.

Svaki stan ima vlastiti vodomjer i redukcijski ventil za balansiranje tlaka. Kako bismo zaštitili ku?anske aparate i masa�ne kade, ugra?eni su magnetski razbija?i kamenca.

Obzirom na konfiguraciju terena i urbanisti?ku postavku naselja gara�e su predvi?ene u nivou podruma kao cjelina za sebe. Svakoj stambenoj jedinici pripada hidrauli?na platforma Klaus Multivario za parkiranje dva vozila – najnoviji model hidrauli?nih platformi prvi puta ugra?en u Hrvatskoj. Posebnost ovog sustava je u mogu?nosti mijenjanja visina izme?u dvije platforme i nakon ugradbe – ovisno o potrebama i voznom parku kupca.

 

INGRINO potpuno financiranje i izgradnja kompleksa vila za tržište na SREBRNJAKU, ZagrebINGRINO potpuno financiranje i izgradnja kompleksa vila za tržište na SREBRNJAKU, Zagreb

Related Projects

Na zaravni gornjeg dijela ulice Srebrnjak (između kućnog br. 122 i 126), nalazi se 16 vila okruženih zelenilom, distanciranih od gradskog prometa i gužve koje nude jednu od posljednjih takvih oaza u Zagrebu. Stanovi u vilama namijenjeni su obiteljima koje žele iskoristiti prednosti modernih tehnologija i uživati u potpunom komforu svoga doma.
Izgledom objekta naglašena je funkcionalna podjela u prostoru stanovanja; spavaći dio zatvorenošću i upotrebom obloženih materijala fasade naglašava intimnost prostora, dok se dnevni dio površinom ostakljenih ploha, svijetlom visinom od 275 cm otvara prema terasama i okolišu. Zona stubišta je transparentna.
Pješački i kolni pristup svakom objektu je sa novoprojektirane prometnice, a pješački pristup završava na zajedničkom stubištu kojim su povezane sve eta�e u objektu.
Pročelja su dijelom obložena fasadnom žbukom u boji sa potrebnim termoizolacijskim slojem, dok je dio obložen ventilirajućom fasadom.
Terase su opločene visokokvalitetnim keramičkim pločicama,a pojas uz izlaz iz stana na terasu ima ugrađene grijače za otapanje leda i snijega. Većina stanova ima balkone i loggie, a stanovi u najvišim etažama i djelomično natkrivene terase.

 

Ugrađena oprema

Ugled koji gradimo kroz kvalitetu naših objekata o?ituje se i kroz opremu koju u njih ugra?ujemo.

Ugra?ena je kvalitetna vanjska stolarija od drveta bijele boje i boje wenge koja je s vanjske strane zašti?ena aluminijskom oblogom radi lakšeg odr�avanja. Toplina drva i vijek trajanja aluminija optimalan su spoj elegancije, izdr�ljivosti na atmosferske utjecaje i kvalitete. Ostakljenje je izo-staklom, sa zaštitom od sunca. U svim prostorijama ugra?ene su rolete na elektro pogon sa daljinskim upravljanjem.

 

Unutarnja stolarija je drvena, hrastov furnir sa aluminijskim fugama, visine 220 cm, chrom kvake, nevidljivi panti i magnetna brava. Kod staklenih vrata staklo je satinirano. Boja stolarije je wenge, no kupac mo�e birati i druge boje.
Ulazna vrata u stanove su protuprovalna sa cilindrom Mul-t-lock sa 5 klju?eva i kod karticom koja je programirana da otklju?ava i hodnik i stan. Završna obrada obostrano furnirana, okov od chroma.

Odabrali smo prvoklasne kerami?ke plo?ice, sanitarnu opermu, masa�ne kade i armaturu vode?ih europskih proizvo?a?a.

Na podovima u sobama i predprostorima ugra?en je hrastov parket extra klase, slaganje paralelno s pomakom reške. Dimenzije parketa su 14 x 90 x 450-1200 mm.

Svaki stan ima eta�no plinsko grijanje i pripremu tople vode. Bojleri tipa Vaillant sa spremnikom od 120 litara, aluminijski radijatori Lipovica – Solar te kromirane kupaonske ljestve Bial. Uz staklene stijene smješteni su podni konvektori Licon.U kupaonama je ugra?eno podno grijanje. Na terasama su ugra?eni elektri?ni grija?i za otapanje snijega i leda.

Svaki stan ima zasebni multisplit sistem hla?enja Samsung – Premium, trostruki filter + Silver Nano filter (ionizator) zraka.
Vanjska jedinica je smještena na krovu, a unutarnje jedinice u dnevnom boravku te svim sobama ili predprostorima.

U stanovima je provedena TV instalacija za satelitsku antenu, zemaljsku antenu i priklju?ak za kabelsku TV. Predvi?eno je kabliranje za mogu?nost korištenja Triple Play usluge.

Uti?nice i prekida?i su marke BTICINO, osim izuzetne kvalitete i kompatibilnosti sa eventualnom automatizacijom stana karakterizira ih i visoka elegancija sa mogu?noš?u velikog izbora boja ukrasnih maski.

Izvedena je predinstalacija za umre�eni sustav upravljanja stanom tzv. »pametni dom“. U dogovoru s kupcima renomirani ugovorni partneri mogu izvesti potpunu automatizaciju stana.

Svi stanovi opremljeni su najsuvremenijom video-portafonijom u boji te se pomo?u portafona mogu otvarati ulazna vrata, paliti stubišna rasvjeta, interno komunicirati i sl. Vanjska jedinica portafona je u anti-vandal izvedbi od ?vrstog aluminijskog profila sa zaštitnim staklom preko Sony kamere, dok je unutarnja jedinica bijela sa THT LCD ekranom u boji.

Svaki stan ima vlastiti vodomjer i redukcijski ventil za balansiranje tlaka. Kako bismo zaštitili ku?anske aparate i masa�ne kade, ugra?eni su magnetski razbija?i kamenca.

Obzirom na konfiguraciju terena i urbanisti?ku postavku naselja gara�e su predvi?ene u nivou podruma kao cjelina za sebe. Svakoj stambenoj jedinici pripada hidrauli?na platforma Klaus Multivario za parkiranje dva vozila – najnoviji model hidrauli?nih platformi prvi puta ugra?en u Hrvatskoj. Posebnost ovog sustava je u mogu?nosti mijenjanja visina izme?u dvije platforme i nakon ugradbe – ovisno o potrebama i voznom parku kupca.

 

INGRINO potpuno financiranje i izgradnja kompleksa vila za tržište na SREBRNJAKU, ZagrebINGRINO potpuno financiranje i izgradnja kompleksa vila za tržište na SREBRNJAKU, Zagreb

Related Projects

Na zaravni gornjeg dijela ulice Srebrnjak (između kućnog br. 122 i 126), nalazi se 16 vila okruženih zelenilom, distanciranih od gradskog prometa i gužve koje nude jednu od posljednjih takvih oaza u Zagrebu. Stanovi u vilama namijenjeni su obiteljima koje žele iskoristiti prednosti modernih tehnologija i uživati u potpunom komforu svoga doma.
Izgledom objekta naglašena je funkcionalna podjela u prostoru stanovanja; spavaći dio zatvorenošću i upotrebom obloženih materijala fasade naglašava intimnost prostora, dok se dnevni dio površinom ostakljenih ploha, svijetlom visinom od 275 cm otvara prema terasama i okolišu. Zona stubišta je transparentna.
Pješački i kolni pristup svakom objektu je sa novoprojektirane prometnice, a pješački pristup završava na zajedničkom stubištu kojim su povezane sve eta�e u objektu.
Pročelja su dijelom obložena fasadnom žbukom u boji sa potrebnim termoizolacijskim slojem, dok je dio obložen ventilirajućom fasadom.
Terase su opločene visokokvalitetnim keramičkim pločicama,a pojas uz izlaz iz stana na terasu ima ugrađene grijače za otapanje leda i snijega. Većina stanova ima balkone i loggie, a stanovi u najvišim etažama i djelomično natkrivene terase.

 

Ugrađena oprema

Ugled koji gradimo kroz kvalitetu naših objekata o?ituje se i kroz opremu koju u njih ugra?ujemo.

Ugra?ena je kvalitetna vanjska stolarija od drveta bijele boje i boje wenge koja je s vanjske strane zašti?ena aluminijskom oblogom radi lakšeg odr�avanja. Toplina drva i vijek trajanja aluminija optimalan su spoj elegancije, izdr�ljivosti na atmosferske utjecaje i kvalitete. Ostakljenje je izo-staklom, sa zaštitom od sunca. U svim prostorijama ugra?ene su rolete na elektro pogon sa daljinskim upravljanjem.

 

Unutarnja stolarija je drvena, hrastov furnir sa aluminijskim fugama, visine 220 cm, chrom kvake, nevidljivi panti i magnetna brava. Kod staklenih vrata staklo je satinirano. Boja stolarije je wenge, no kupac mo�e birati i druge boje.
Ulazna vrata u stanove su protuprovalna sa cilindrom Mul-t-lock sa 5 klju?eva i kod karticom koja je programirana da otklju?ava i hodnik i stan. Završna obrada obostrano furnirana, okov od chroma.

Odabrali smo prvoklasne kerami?ke plo?ice, sanitarnu opermu, masa�ne kade i armaturu vode?ih europskih proizvo?a?a.

Na podovima u sobama i predprostorima ugra?en je hrastov parket extra klase, slaganje paralelno s pomakom reške. Dimenzije parketa su 14 x 90 x 450-1200 mm.

Svaki stan ima eta�no plinsko grijanje i pripremu tople vode. Bojleri tipa Vaillant sa spremnikom od 120 litara, aluminijski radijatori Lipovica – Solar te kromirane kupaonske ljestve Bial. Uz staklene stijene smješteni su podni konvektori Licon.U kupaonama je ugra?eno podno grijanje. Na terasama su ugra?eni elektri?ni grija?i za otapanje snijega i leda.

Svaki stan ima zasebni multisplit sistem hla?enja Samsung – Premium, trostruki filter + Silver Nano filter (ionizator) zraka.
Vanjska jedinica je smještena na krovu, a unutarnje jedinice u dnevnom boravku te svim sobama ili predprostorima.

U stanovima je provedena TV instalacija za satelitsku antenu, zemaljsku antenu i priklju?ak za kabelsku TV. Predvi?eno je kabliranje za mogu?nost korištenja Triple Play usluge.

Uti?nice i prekida?i su marke BTICINO, osim izuzetne kvalitete i kompatibilnosti sa eventualnom automatizacijom stana karakterizira ih i visoka elegancija sa mogu?noš?u velikog izbora boja ukrasnih maski.

Izvedena je predinstalacija za umre�eni sustav upravljanja stanom tzv. »pametni dom“. U dogovoru s kupcima renomirani ugovorni partneri mogu izvesti potpunu automatizaciju stana.

Svi stanovi opremljeni su najsuvremenijom video-portafonijom u boji te se pomo?u portafona mogu otvarati ulazna vrata, paliti stubišna rasvjeta, interno komunicirati i sl. Vanjska jedinica portafona je u anti-vandal izvedbi od ?vrstog aluminijskog profila sa zaštitnim staklom preko Sony kamere, dok je unutarnja jedinica bijela sa THT LCD ekranom u boji.

Svaki stan ima vlastiti vodomjer i redukcijski ventil za balansiranje tlaka. Kako bismo zaštitili ku?anske aparate i masa�ne kade, ugra?eni su magnetski razbija?i kamenca.

Obzirom na konfiguraciju terena i urbanisti?ku postavku naselja gara�e su predvi?ene u nivou podruma kao cjelina za sebe. Svakoj stambenoj jedinici pripada hidrauli?na platforma Klaus Multivario za parkiranje dva vozila – najnoviji model hidrauli?nih platformi prvi puta ugra?en u Hrvatskoj. Posebnost ovog sustava je u mogu?nosti mijenjanja visina izme?u dvije platforme i nakon ugradbe – ovisno o potrebama i voznom parku kupca.

 

INGRINO potpuno financiranje i izgradnja kompleksa vila za tržište na SREBRNJAKU, ZagrebINGRINO potpuno financiranje i izgradnja kompleksa vila za tržište na SREBRNJAKU, Zagreb

Related Projects

Na zaravni gornjeg dijela ulice Srebrnjak (između kućnog br. 122 i 126), nalazi se 16 vila okruženih zelenilom, distanciranih od gradskog prometa i gužve koje nude jednu od posljednjih takvih oaza u Zagrebu. Stanovi u vilama namijenjeni su obiteljima koje žele iskoristiti prednosti modernih tehnologija i uživati u potpunom komforu svoga doma.
Izgledom objekta naglašena je funkcionalna podjela u prostoru stanovanja; spavaći dio zatvorenošću i upotrebom obloženih materijala fasade naglašava intimnost prostora, dok se dnevni dio površinom ostakljenih ploha, svijetlom visinom od 275 cm otvara prema terasama i okolišu. Zona stubišta je transparentna.
Pješački i kolni pristup svakom objektu je sa novoprojektirane prometnice, a pješački pristup završava na zajedničkom stubištu kojim su povezane sve eta�e u objektu.
Pročelja su dijelom obložena fasadnom žbukom u boji sa potrebnim termoizolacijskim slojem, dok je dio obložen ventilirajućom fasadom.
Terase su opločene visokokvalitetnim keramičkim pločicama,a pojas uz izlaz iz stana na terasu ima ugrađene grijače za otapanje leda i snijega. Većina stanova ima balkone i loggie, a stanovi u najvišim etažama i djelomično natkrivene terase.

 

Ugrađena oprema

Ugled koji gradimo kroz kvalitetu naših objekata o?ituje se i kroz opremu koju u njih ugra?ujemo.

Ugra?ena je kvalitetna vanjska stolarija od drveta bijele boje i boje wenge koja je s vanjske strane zašti?ena aluminijskom oblogom radi lakšeg odr�avanja. Toplina drva i vijek trajanja aluminija optimalan su spoj elegancije, izdr�ljivosti na atmosferske utjecaje i kvalitete. Ostakljenje je izo-staklom, sa zaštitom od sunca. U svim prostorijama ugra?ene su rolete na elektro pogon sa daljinskim upravljanjem.

 

Unutarnja stolarija je drvena, hrastov furnir sa aluminijskim fugama, visine 220 cm, chrom kvake, nevidljivi panti i magnetna brava. Kod staklenih vrata staklo je satinirano. Boja stolarije je wenge, no kupac mo�e birati i druge boje.
Ulazna vrata u stanove su protuprovalna sa cilindrom Mul-t-lock sa 5 klju?eva i kod karticom koja je programirana da otklju?ava i hodnik i stan. Završna obrada obostrano furnirana, okov od chroma.

Odabrali smo prvoklasne kerami?ke plo?ice, sanitarnu opermu, masa�ne kade i armaturu vode?ih europskih proizvo?a?a.

Na podovima u sobama i predprostorima ugra?en je hrastov parket extra klase, slaganje paralelno s pomakom reške. Dimenzije parketa su 14 x 90 x 450-1200 mm.

Svaki stan ima eta�no plinsko grijanje i pripremu tople vode. Bojleri tipa Vaillant sa spremnikom od 120 litara, aluminijski radijatori Lipovica – Solar te kromirane kupaonske ljestve Bial. Uz staklene stijene smješteni su podni konvektori Licon.U kupaonama je ugra?eno podno grijanje. Na terasama su ugra?eni elektri?ni grija?i za otapanje snijega i leda.

Svaki stan ima zasebni multisplit sistem hla?enja Samsung – Premium, trostruki filter + Silver Nano filter (ionizator) zraka.
Vanjska jedinica je smještena na krovu, a unutarnje jedinice u dnevnom boravku te svim sobama ili predprostorima.

U stanovima je provedena TV instalacija za satelitsku antenu, zemaljsku antenu i priklju?ak za kabelsku TV. Predvi?eno je kabliranje za mogu?nost korištenja Triple Play usluge.

Uti?nice i prekida?i su marke BTICINO, osim izuzetne kvalitete i kompatibilnosti sa eventualnom automatizacijom stana karakterizira ih i visoka elegancija sa mogu?noš?u velikog izbora boja ukrasnih maski.

Izvedena je predinstalacija za umre�eni sustav upravljanja stanom tzv. »pametni dom“. U dogovoru s kupcima renomirani ugovorni partneri mogu izvesti potpunu automatizaciju stana.

Svi stanovi opremljeni su najsuvremenijom video-portafonijom u boji te se pomo?u portafona mogu otvarati ulazna vrata, paliti stubišna rasvjeta, interno komunicirati i sl. Vanjska jedinica portafona je u anti-vandal izvedbi od ?vrstog aluminijskog profila sa zaštitnim staklom preko Sony kamere, dok je unutarnja jedinica bijela sa THT LCD ekranom u boji.

Svaki stan ima vlastiti vodomjer i redukcijski ventil za balansiranje tlaka. Kako bismo zaštitili ku?anske aparate i masa�ne kade, ugra?eni su magnetski razbija?i kamenca.

Obzirom na konfiguraciju terena i urbanisti?ku postavku naselja gara�e su predvi?ene u nivou podruma kao cjelina za sebe. Svakoj stambenoj jedinici pripada hidrauli?na platforma Klaus Multivario za parkiranje dva vozila – najnoviji model hidrauli?nih platformi prvi puta ugra?en u Hrvatskoj. Posebnost ovog sustava je u mogu?nosti mijenjanja visina izme?u dvije platforme i nakon ugradbe – ovisno o potrebama i voznom parku kupca.

 

INGRINO potpuno financiranje i izgradnja kompleksa vila za tržište na SREBRNJAKU, ZagrebINGRINO potpuno financiranje i izgradnja kompleksa vila za tržište na SREBRNJAKU, Zagreb

Related Projects